به نکات زیر توجه کنید:

 1. سیستم فقط برای تشخیص فلزات میباشد.
 2. از تکان دادن و ضربه زدن به سیستم حین استفاده جدا بپرهیزید.
 3. عملیات تست فقط برای آن محدوده از شی که با محلول تست در تماس می باشد انجام می شود.
 4. *** برای تست تمامی اشیاء (بجز پلاتین) حتما محل مورد تست را به مقدار لازم سنباده (حداقل 4×4 میلیمتر و حداکثر 7×7 میلیمتر مربع) زده سپس با دستمال تمیز کرده و بعد عملیات تست را انجام دهید تا دقیقترین نتیجه برای شما نشان داده شود.(طبق توضیحات تکمیلی در CD آموزشی)

توجه شود در صورتی که عرض شئ از 4 میلیمتر کمتر بود مانند انواع زنجیر، گوشواره های ریز و…، طول سنباده خور شئ باید به تناسب بیشتر شود تا محدوده مورد تست حداقل 4×4 میلیمتر سنباده خور  پوشش داده شود.

5.      *** توجه داشته باشید در هنگام تست، شیء تماس لازم را با محلول تست داشته باشد.(حداقل تماس 4×4 میلیمتر و حداکثر 7×7 میلیمترمربع طبق توضیحات تکمیلی درCD آموزشی)درغیر این صورت عیار نشان داده همراه با خطا میباشد.

 1. توجه داشته باشید در هنگام تست و کالیبره کردن، شیء و طلای

کالیبره با چشمی درون محل تشخیص دهنده برخورد نکند در صورت برخورد نتیجه NOT GOLD خواهد بود.

 1. در صورت تیره شدن چشمی حتما آن را با محلول تمیز کننده و دستمال کاملا پاک کنید.
 2. فاصله زمانی بین تست مجدد یک شیء 1 دقیقه و تمامی مراحل جهت تست باید از اول و به ترتیب انجام شود.
 3. لکه های بجا مانده از تست را می توان توسط پاک کن به راحتی پاک کرد.
 4. در هنگام تست سعی کنید گیره به محل تماس با محلول تست نزدیک باشد.
 5. توجه داشته باشید که قسمت تشخیص از محلول تست پر شده باشد تا از برخورد مناسب شیء با محلول اطمینان پیدا کنید.
 1. توجه داشته باشید در هنگام تست گیره سوسماری به هیچ وجه به محلول تست برخورد نکند و گرنه عیار همراه با خطا و یا NOT GOLD بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
 2. از محلول تست فقط جهت تست شیء استفاده کنید و از تماس آن با هر نقطه از بدن و لباس خود جدا خوداری کرده و در صورت برخورد، آن قسمت را با آب فراوان شستوشو دهید.
 3. قبل از هر تست حتما شیء مورد تست را با سنباده و دستمال کاملا تمیز کنید تا از هرگونه مواد زائد مانند دوده، چربی ،چسب ،مینا کاری، آبکاری طلا و… کاملا پاک شود.
 4. *** از محلول تست درون قسمت تشخیص، حداکثر 2 بار و در مدت زمان محدود (1 تا 3 دقیقه) می توان جهت تست استفاده کرد.
 5. بعد از هر بار تعویض و خرید محلول تست از شرکت ابتدا محلول را با یک تکه طلا که عیار آن را ازقبل میدانید تست کنید در صورتی که عیار مورد نظر نشان داده نشد حتما به شرکت اطلاع دهید.
 6. محلول تست را قبل از استفاده حتما تکان دهید.
 7. محلول تست در محل خشک و دمای اتاق ( c25) نگهداری شود.
 8. محلول تست را هر 3 الی 4 ماه یکبار تعویض کنید.
 9.     سیستم قابلیت تشخیص طلای زرد از 8عیار تا 24عیار را دارد و باقی فلزات را با علامت NOT GOLD نمایش می دهد.
 10. (طبق توضیحات تکمیلی در CD آموزشی)سیستم طلاهایی که دارای روکش رادیوم(طلاسفید) و مانند آن هستند را با عیار پایین مانند 12 نشان میدهد زیرا رادیوم فلزی غیر از طلا است و باعث بروز خطا در سیستم میشود، جهت تست باید روکش بطور کامل سوزانده شود و پس از آن شی تست شود.
 11. توجه داشته باشید که محلول ها به نگین و سنگهای زینتی برخورد نکنند.
 12. زنجیرها و گوشواره های ریز بدلیل ناپیوستگی و نداشتن سطح مقطع لازم باید با دقت بالایی سنباده زده شوند (یعنی طول بیشتری از شی سنباده بخورد تا به مساحت حداقل 4×4 میلی متر برسد) در غیر این صورت پاسخهمراه با خطا میباشد.
 13. طلاهای شکسته یا جوش شده را از محل جوش شده تست نکنید زیرا دستگاه عیار لحیم جوش را به شما نشان می دهد.
 1. *** تشخیص 10خط دقت سیستم (رو به بالا یا پایین) به این صورت است که اگر سطح مقطع سنباده خورده یا تماس داده شده با محلول تست توسط کاربر کمتر از حد استاندارد بود عیار درست در محدوده 10خط رو به پایین میباشد و در صورتی که سطح مقطع سنباده خورده یا تماس داده شده با محلول تست توسط کاربر بیشتر از حد استاندارد بود عیار در نظر گرفته شده در محدوده 10خط رو به بالا میباشد.