جهت استفاده از سیستم آنالیزر طلا تمام عیار (FGA) در ابتدا فیش گیره سوسماری را به سیستم متصل کرده، آداپتور 5 ولت همراه با سیستم را به برق زده و فیش آداپتور را به سیستم وصل میکنیم بعد دکمه Power را از حالت صفر به یک تغییر وضعیت می دهیم تا سیستم روشن شود. پس از روشن شدن سیستم در وحله اول 5 قطره از محلول تمیز کننده را در محل تشخیص دهنده میریزیم پس از حداقل 30 ثانیه (سفید شدن چشمی) محلول را با دستمال کاملا تمیز میکنیم (این عمل را موقع تیره شدن چشمی، یا تقریبا بعد از هر 10 تا 15 مرتبه تست پس از مرتبه اول انجام میدهیم) و شیء مورد تست را با سنباده و دستمال کاملا  تمیز کنیم (محل اتصال گیره سوسماری با شیء و شیء با محلول) تا از هرگونه مواد زائد مانند دوده، چربی ،چسب ،مینا کاری، آبکاری طلا و… کاملا پاک و تمیز شود بعد 5 الی 6 قطره از محلول تست (به حدی که محل تشخیص دهنده از محلول تست پر شود) را درون محل تشخیص دهنده می ریزیم.

 

حال شیء رابا گیره سوسماری گرفته و با محلول در محل تشخیص تماس میدهیم لازم به ذکر است که شیء نباید به چشمی درون محل تشخیص برخورد کند و همچنین تماس کافی را با محلول داشته باشد.

پس از اتصال شیء با محلول تست سیستم شروع به بارگیری (loading) از 0 تا 100% میکند پس از پایان بارگیری (loading) بر روی LCD کلمه Result به منزله صبر کردن تا نمایش نتیجه نهایی
نشان داده می شود. (طبق توضیحات تکمیلی در CD آموزشی)

در نهایت در صورتی که شی و محلول تست مشکلی نداشته باشند نتیجه نهایی از 8عیار تا 24عیار و یا به صورت  NOT GOLD بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود و 3 ثانیه بعد از اینکه شیء را از محلول خارج کردیم نتیجه از روی صفحه پاک شده و سیستم آماده تست بعدی می شود.

لازم بهذکر است در مدلهای شارژی زمان شارژ کامل باتری 6 تا 8 ساعت میباشد و در صورتی که
شارژ به 1درصد رسید سیستم اجازه استفاده را تا اتصال شارژر به سیستم،  به کاربر نخواهد داد.