بعد از نشان دادن نتیجه روی LCD ازمحل فلش در خط دوم می توان عیار را تشخیص داد.به مثال های زیر توجه کنید:

 

شکل 1 بدلیل در وسط قرار گرفتن فلش در وسط  عیار 17، شکل 2 عیار (خط) خوانده شده 653Kمیباشد که با اختلاف 10عیار از پایین و بالا (بدلیل پوشش دهی خطاهای کاربری و…) نشان داده شده، شکل 3 فلش عیار 18 را نشان می دهد و در شکل 4 عیار 22 نشان داده شده است.