جهت کالیبره کردن دستگاه FGA ابتدا چشمی را با محلول تمیز کننده و طلای کالیبره (طلای 18 عیار) را با سنباده و دستمال کاملا تمیز کنیم بعد 5 الی 6 قطره از محلول تست را درون محل تشخیص دهنده می ریزیم. سپس طلای کالیبره را با گیره گرفته و دکمه Calibre روی سیستم را فشرده تا کلمه Calibration… بر روی LCD نمایش داده شود بعد طلای کالیبره را به محلول تست میزنیم. پس از 100% شدن عمل کالیبراسیون صبر میکنیم تا کلمه Calibration is done را به منزله کالیبره شدن به درستی انجام شد را نمایش دهد. در غیر این صورت عملیات کالیبراسیون را مجددا تکرارکنید. (طبق توضیحات تکمیلی در CD آموزشی)